Stora besparingar när miljonprogramhusen får ny energilösning

EBox (Energy-in-a-Box), utvecklad och tillverkad av svenska Sonority, gör miljonprogramfastigheter till koldioxidfria miljöhus – samtidigt sänks fastighetsägarnas största driftskostnad med 50 procent.

BOSTÄDER STÅR FÖR en stor andel av vår energiförbrukning. Minst 20 procent av energikonsumtionen i Sverige går till värme och varmvatten i bostäder.

– Över 200 000 villaägare har redan beprövade energilösningar, som bergvärme, med låg driftskostnad och koldioxidförbrukning. Däremot använder större fastigheter, som miljonprogramhusen, energilösningar som sällan är optimala vad gäller energikostnad och klimatvänlighet, säger Ulf Jonströmer, grundare och huvudägare av Sonority.

ULF JONSTRÖMER PÅPEKAR att de riktigt stora energibesparingarna finns i befintliga byggnader, som representerar över 90 procent av energiförbrukningen för värme och varmvatten. Han menar att alla parter, inklusive regeringen och myndigheter, borde sätta mycket mer fokus på detta än på komplicerande byggregler för nybyggen.

– Om vi bara tar miljonprogramhusen pratar vi om en miljon boenden, medan lägenheter i nybyggda hus rör sig om 40 000 till 50 000 per år. Satsa då för guds skull först på befintliga fastigheter! säger han.

ETT AV DE främsta skälen för fastighetsägare att byta till EBox är möjligheten att kombinera olika förnyelsebara energikällor som geoenergi, solenergi, fjärrvärme, koldioxidfri vattenel från Vattenfall med flera.

D CARNEGIE – DET största fastighetsbolaget på börsen – har satsat på geoenergi och Sonority samt börjat använda EBox. Bara i den första miljonprogramfastigheten i Märsta har de uppmätt en sänkning av energikostnaderna från 2 till 1 miljoner kronor per år samtidigt som fastighetsvärdet omgående stigit med 50 procent mer än investeringen.

I OCH MED att EBox är en prefabricerad värmecentral är det ett rationellt och effektivt sätt att snabbt leverera nya energilösningar till miljonprogramhusen. Monteringen är redan gjord och all utrustning är testad i de boxar som levereras. Det innebär att boxen kan kopplas in på bara några dagar.

– Paketeringen har en stor betydelse. En konventionell installation i en stor fastighet består av hundratals komponenter som ska skruvas och svetsas ihop på plats. Det är ett hantverk som tar upp till ett halvår, är dyrt, opraktiskt och en rätt osäker form för att installera en komplicerad energilösning på, säger Ulf Jonströmer.

VID INSTALLATION AV EBox byggs ett litet hus runt värmecentralen i samma stil som själva fastigheten. Det är dels snyggt, prydligt, och bygglovsvänligt – dels en stor fördel dådet frigör yta i huset. De boende slipper också ljudproblem i lägenheterna, som lätt kan uppstå om värmepumpar ställs i en källare med cementgolv.

– Genom att EBoxens enda kontakt med bostadshuset är en rörledning uppstår inte några problem med vibrationer och buller, något som är ett större problem än vad man kan tro, säger Ulf Jonströmer.

VÄRMECENTRALEN, SOM RYMMER mellan fyra och trettiotvå värmepumpar, ger en effekt på mellan 140 och 2240 kW. De många omkopplingsbara värmepumparna ger maximal driftsäkerhet samtidigt som livslängden för anläggningen förlängs.

– De samverkar som en helhet. Det finns med andra ord en överkapacitet som kan användas om någon av pumparna skulle stanna eller behöva servas, avslutar Ulf Jonströmer.

Text: Anna Bjur