BrainHeart Energy tar bergenergi till nästa nivå

Framtiden är värd att tas på allvar tycker BrainHeart Energy och satsar på ren och förnybar energi med modern styrning. Energi med hjärtat i naturen kombineras med digital framkant och teknologi i frontlinjen.

BERGVÄRME ÄR INTE vad det en gång varit. Nog för att berg och mark har använts för att tillvarata både värme och kyla sedan många år tillbaka, men det är inte förrän nu bergenergins verkliga kapacitet fått komma till sin rätt. BrainHeart Energy Sweden erbjuder totalentreprenader för värme- och kylanläggningar med berg och mark som huvudsaklig källa. Att BrainHeart även kan komplettera med solenergi och ren el från vindkraft ger husägare möjligheten att bli kompletta energiproducenter, berättar Ulf Jonströmer, vd för BrainHeart Energy Sweden.

– Det är ett nytt energilandskap, den saken är klar. Vid bergvärmens inträde på marknaden klassificerades den inte som förnybar energi. Något som idag känns lite märkligt. Om man jämför CO2-utsläppen med biobränsle och fjärrvärme så släpper bergvärmen endast ut en bråkdel räknat per kWh. Kombinera bergvärme med el från vattenkraft så går utsläppen för bergvärme ner till 0 gram/kWh. Vi försöker hantera energifrågorna på ett sunt sätt genom att kombinera olika energislag. Ur en ekonomisk synvinkel naturligtvis, men framför allt ur ett miljöperspektiv finns det bara vinnare i framtidens energilösningar med bergenergi som en viktig komponent.

ULF HAR SJÄLV erfarenhet av att stå inför val av energikälla. Något som blev startpunkten för BrainHeart Energy AB.

– Min familjs stora hus behövde en ny värmelösning och vi hade i stort sett bestämt oss för fjärrvärme. När den efterfrågade offerten uteblev trots både en och tre förfrågningar började vi se oss om efter andra alternativ men hittade bara ett som var både ekonomiskt och miljövänligt: bergvärme. Det var egentligen så jag fick upp ögonen för bergenergi och dess fördelar. I vår familj menar vi att det var meant to be helt enkelt.

SEDAN DESS HAR ett flertal förvärv ökat BrainHeart Energy’s storlek och med det företagets kapacitet och kompetens. Det i sin tur innebär att BrainHeart erbjuder alltifrån projektering, borrning och installation till driftövervakning och service. En trygghet för konsumenten som får pålitliga garantier från en och samma leverantör.

– För oss inom BrainHeart handlar det om kvalitet. Vi lämnar naturligtvis funktionsgarantier men kan också, tack vare avancerade kalkylsystem och serviceavtal, ge garantier för levererad energi och andel gratisenergi. Enligt våra planer kommer vi vara rikstäckande inom tre år. När
vi förvärvar företag tittar vi på kvalitet och möjligheter. Vi blir ofta kontaktade av mindre eller mellanstora företag som ser fördelarna med att ingå i BrainHearts familj med allt vad det innebär i form av resurser och bred kompetens.

BRAINHEART ARBETAR målinriktat med att effektivisera varje del i verksamheten med hjälp av väldefinierade processer, nya affärsmodeller och digitalisering i alla led.

– Vi kombinerar det personliga bemötandet och tillgängligheten med digitaliseringens fördelar. Våra medarbetare har en digital verktygslåda samlad i en surfplatta, både med manualer samt tekniska och administrativa hjälpmedel. Tack vare ständig uppkoppling online får vi en betydligt säkrare arbetsgång än tidigare. Våra kunder får tillgång till en digital servicebok där påminnelser och kommunikation med oss sker på ett enkelt sätt. Vi tar fram de verktyg som vi tycker behövs för ett rent och smart energilandskap.