BrainHeart skapar förnybar energi ihop med Vattenfall

– Som entreprenör har jag lärt mig att nyckeln till all framgångsrik verksamhet är kunskap och kompetens (det vi kallar ”Brain”), men en ännu viktigare faktor är medarbetarnas engagemang och passion (det vi kallar ”Heart”). Det är grunden för vårt framgångskoncept och namn ”BrainHeart” – det rätta teamet med både kunskap och engagemang, säger Ulf Jonströmer, grundare och huvudägare av BrainHeart Energy Sweden.

Och en framgångsrik verksamhet har det minst sagt blivit. På bara några år har bolaget, som fokuserar på värme- och kyllösningar baserade på bergenergiteknik, utvecklats till Sveriges största leverantör av bergenergilösningar.

– BrainHeart Energys mål är att vara den dominerande spelaren med landstäckande lösningar för villor. Redan nu installerar vi i snitt fyra bergvärmeanläggningar per dag, säger Ulf Jonströmer.

Under våren har BrainHeart Energy ingått partnerskap med Vattenfall. Detta innebär att bolaget ska leverera och utveckla klimateffektiva energilösningar, baserade på bergvärme och bergkyla – primärt för villamarknaden. Enligt Ulf Jonströmer är partnerskapet och delägandet ett steg i helt rätt riktning, då avtalet stärker bolagets gemensamma erbjudanden till kunderna:

– Detta gäller framförallt i kombinationer av bergenergi och solenergi för koldioxidfri och kostnadseffektiv värme och kyla. Vattenfall förstod att bergvärme är en bra decentraliserad lösning för många av deras kunder och ett bra komplement till mer centraliserade lösningar som el och fjärrvärme, säger Ulf Jonströmer och tillägger:

– Vattenfall är en stor koncern som omsätter 165 miljarder per år. Vi är en liten spelare med 200 miljoner i omsättning, men med stor kunskap i förnybara energilösningar genom bergvärme – gärna i kombination med solenergi och vindkraft. Att Vattenfall gått in som delägare på 35 procent bekräftar partnerskapet och våra planer att bygga en landstäckande, professionell serviceindustri med miljövänlig bergvärme som bas.

Ulf Jonströmer beskriver installation av bergvärme som ett avancerat hantverk. Bolaget finns med hela vägen genom ett totalansvar för samtliga moment under anläggningens livstid – från design till driftövervakning. Det innebär att BrainHeart Energy kan lämna besparingsgaranti, något som är mycket svårt om olika arbetsmoment köps från olika konsulter och leverantörer.

– Vi arbetar aktivt med att hela tiden effektivisera vårt arbete, inte minst med hjälp av digitala verktyg och genom att integrera IT i vårt dagliga arbete. I vår bransch är det förvånansvärt många som fortfarande arbetar pappersbaserat men med hjälp av våra IT-lösningar kan vi göra stor skillnad för de bolag vi förvärvar.

Förra året dubblerade bolaget sin omsättning och de räknar med att kunna hålla en fortsatt hög tillväxt under de närmsta åren.

– Bergvärme bidrar till goda ekonomiska vinster, vilket inte alla förnybara energiformer gör. Samtidigt bidrar bergvärme till drastiska förbättringar när det gäller koldioxidutsläpp. Det är en fantastisk marknad att arbeta inom, avslutar Ulf Jonströmer.